Liczba odwiedzin strony: 21528 Osób na stronie: 1
 

Białachowski Paweł. Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 192 poz. 1964 - Sprawozdania dotyczące wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorie podmiotów, które są zobowiązane do określania zasad rachunkowości w odniesieniu do działaln
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorii podmiotów, które są zobowiązane do określania zasad rachunkowości w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 3 września 2004 r.) Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   zakres sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej, zwanych dalej "sprawozdaniami";   2)   okresy sprawozdawcze;   3)   terminy składania sprawozdań;   4)   wzór formularza sprawozdań;   5)   kategorie podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań;   6)   kategorie podmiotów zobowiązanych do określania zasad rachunkowości, w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych, a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności. § 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:   1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;   2)   przedsiębiorcy działającym w sektorze przetwórstwa przemysłowego - rozumie się przez to przedsiębiorcę publicznego, który w ostatnim roku obrotowym uzyskał co najmniej 50 % przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności w zakresie przetwórstwa przemysłowego, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), jako...
Monitor Polski 1997 Nr 49 poz. 471 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 8 sierpnia 1997 r.) Rej. 89/97 Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, za osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego odznaczeni zostają: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. insp. Mazurek Edward s. Piotra, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 2. podinsp. Borek Andrzej s. Jana, 3. mł. insp. Borowicz Bogdan s. Romana, 4. podinsp. Bryła Marian s. Adama, 5. mł. insp. Ćwiek Stanisław s. Tadeusza, 6. podinsp. Goliszewski Tadeusz s. Kazimierza, 7. nadkom. Hnatyszyn Stanisław s. Antoniego, 8. podinsp. Jurczyk Czesław s. Władysława, 9. podinsp. Kałuża Adam s. Mieczysława, 10. st. asp. Kiebała Jan s. Józefa, 11. podinsp. Konopko Franciszek s. Zygmunta, 12. podinsp. Kulikowski Tadeusz s. Józefa, 13. mł. insp. Kwapisz Stanisław s. Jana, 14. Makuch Zbigniew s. Piotra, 15. asp. szt. Pastucha Jan s. Jana, 16. mł. insp. Senger Zbigniew s. Józefa, 17. mł. insp. Starnowski Tadeusz s. Stanisława, 18. mł. insp. Strzelecki Marian s. Jana, 19. podinsp. Włodarczak Roman s. Antoniego, 20. insp. Wolski Stanisław s. Stefana, 21. podinsp. Zawadzki Zdzisław s. Stanisława.
KRS 0000269705 - 2DRG4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
2DRG4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2006-12-14 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHEŁMOŃSKIEGO 2/11 60-753 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
779-229-90-23 300454890 0000269705
KRS 0000269704 - STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ VENI VICI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ VENI VICI STOWARZYSZENIE 2006-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
3 MAJA 16 41-800 ZABRZE M. ZABRZE M. ZABRZE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269704
KRS 0000269703 - "DEV DOM" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DEV DOM" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BIAŁA 3 00-895 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-252-73-91 140774411 0000269703
KRS 0000269702 - "ARTKAEM" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ARTKAEM" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STAROWIEJSKA 34 81-356 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
586-218-51-64 220339930 0000269702
KRS 0000269701 - "STOLMAT RZEPKA I MIKA" SP. J..
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"STOLMAT RZEPKA I MIKA" SP. J.. SP. J. 2006-12-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KWIATOWA 17 56-410 DOBROSZYCE DOBROSZYCE OLEŚNICKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269701
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Przemyśl HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Białachowski Paweł. Kancelaria notarialna
adwokat podkarpackieradca prawny podkarpackiekomornik podkarpackiesyndyk podkarpackiekancelaria prawna podkarpackieprawnik podkarpackieprawnikReklama